RAMALAN SPM 2014

SEKADAR RAMALAN SEMATA-MATARamalan BM1
·         Pencemaran alam sekitar
      Semangat kejiranan
·         Semangat patriotik
        Amalan membaca                                            
·         Penerapan disiplin
·         Amalan jimat cermat
·         Menabung
·         Menangani tekanan
·         Ciri rakan yang baik                                          
      Ciri IPT idaman
            Ciri taman perumahan idaman
           Pelancongan            \
          Teknologi maklumat dan komunikasI
     Telefon bimbit
                Ramalan BM2
1.                   Cerpen/Drama
-                      Ibu dan ceper
-                      Israk
-                      Pemain catur
-                      Forum Remaja 2020
-                      Tiang Cengal Dinding Sayung

2.                   Puisi      
        -      Gurindam Tonggak 12
-                      Gurindam 12 Fasal keenam
-                      Harga Remaja
-                      Di Perpustakaan
3.                   Prosa Tradisional
-                      Pelayaran yang Penuh Peristiwa
-                      Hikayat Opu Daeng
4.                   Tatabahasa

                3 (a) Perkataan sinonim
                3 (b) Menyatakan jenis ayat@kata
5.                  
               Novel   
-                      Latar Masyarakat
-                      Peristiwa menarik/menyentuh perasaan
-                      Teknik plot

TMP CEMERLANG1.MEMULAKAN BAHAGIAN PENDAHULUAN
[Bahagian C] Tahap PMR
[Bahagian B] Tahap SPM

Sebagai wartawan sebuah majalah sukan, anda ditugaskan untuk menulis rencana yang bertajuk “Peranan Masyarakat untuk Meningkatkan Mutu Sukan Negara”.
Tulis rencana itu selengkapnya.

TEMA:…………………………………………………
ARAH:………………………………………………..

Contoh jawapan :


Peranan Masyarakat untuk Meningkatkan Mutu Sukan Negara
Oleh: Mohd Shafiq Hazizie

Dalam mendepani era modenisasi pada abad ke-21 kini, dunia menyaksikan    iktisad   negara membangun seperti cendawan tumbuh selepas    hujan. Negara   yang semakin   pesat     membangun seperti tenggelam  sama basah,  timbul sama hanyut   seiringan  dengan   negara maju   lain. Namun dasawarsa ini isu ….…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….......
Dari segi konsepnya ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….......
Mengapakah ……………………………………………………………………………………….?
Hal ini berlaku demikian kerana ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………........
Hal ini bertepatan dengan aforisme  ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………........
[pelaku] …………………………………boleh dianalogikan seperti ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………….......
Oleh itu …………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….......

PENJELASAN:
1.      Ayat 1 dan 2 ialah ayat wajib hafal
2.      Ayat 3 ialah ayat 1 dalam karangan berpandu.
3.      Ayat 4 ialah definisi
4.      Ayat 5 ialah persoalan MBS
5.      Ayat 6 ialah jawaban MBS
6.      Ayat 7 ialah peribahasa
7.      Ayat 8 ialah analogi khususnya kepada pelajar yang tidak menghafal peribahasa
8.      Ayat 9 ialah ayat simpul pendahuluan [ arah dan tema ]
2. MEMULAKAN BAHAGIAN ISI

CARA 1: FRASA MENARIK

            Sudah terang lagi bersuluh…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Hal ini berlaku demikian kerana  …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Tambahan pula…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Natijahnya…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Amsalnya ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
[pelaku isu]…………………………………..boleh dianalogikan seperti………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Sekiranya………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

CARA 2 : PERIBAHASA

            Peribahasa Melayu ada menyatakan………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Oleh itu……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Hal ini terjadi demikain kerana     …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Tambahan pula…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Natijahnya…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Amsalnya ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
[pelaku isu]…………………………………..boleh dianalogikan seperti………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Sekiranya………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
CARA 3: PANDANGAN TOKOH/ AYAT AL-QURAN

            Beng Tzu dalam karya mukadimahnya ada menyatakan, perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah. Oleh itu………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Hal ini berlaku demikian  kerana…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Tambahan pula…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Natijahnya…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Amsalnya ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
[pelaku isu]…………………………………..boleh dianalogikan seperti………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Sekiranya………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

            Saidina Umar pernah menyatakan, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka dan jangan didik mereka mengikut zaman kamu. Oleh itu  .................……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Hal ini berlaku demikian kerana…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Tambahan pula…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Natijahnya…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Amsalnya ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
[pelaku isu]…………………………………..boleh dianalogikan seperti………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Sekiranya………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….