Jawapan


4.5 APLIKASI TMP POTENSI

Semangat kejiranan semakin dilupakan oleh masyarakat sekarang.
Huraikan langkah-langkah yang  boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk semangat kejiranan dalam diri anak-anak.
TEMA    : Semangat kejiranan

ARAH    : Langkah-langkah [ ibu bapa ]

 Mayapada, isu semangat kejiranan kerap menjadi bualan dalam kalangan masyarakat di negara ini.(AH=Apa).Dari segi konsepsinya,  semangat kejiranan ialah sifat yang perlu ada dalam kalangan jiran seperti bantu-membantu, bertegur sapa dan hormat-menghormati.(AH)Persoalannya, apakah langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk semangat kejiranan dalam diri anak-anak.(AC)Sebagai contoh,amalan  gotong-royong merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh jiran tetangga.(AA)Oleh itu,  langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk semangat kejiranan akan dihuraikan secara terperinci.
Langkah seterusnya yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan ialah didikan oleh ibu bapa sejak kecil.(AH) Di samping ituibu bapa boleh mengajar anak mereka berbuat baik dengan jiran tetangga.(AH)Hal ini demikian kerana anak-anak ibarat kain  putih dan ibu bapa pencoraknya.(AC)Sebagai contoh bapa boleh meminta anak mereka menghantarkan makanan atau oleh-oleh ke rumah jiran.(AS)Oleh itu  (ISI +ARAH + TEMA) didikan ibu bapa sejak kecil merupakan usaha memupuk amalan kejiranan.

Selain itu, langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan ialah ibu bapa perlu menggalakkan anak terlibat dengan kempen kejiranan (AH) Di samping itu kempen pemupukan semangat kejiranan yang diadakan dapat menyemai rasa sayang akan jiran tetangga.(AH)Hal ini demikian kerana kempen yang diadakan dapat menjadikan anak-anak mengenali erti hormat-menghormati. AC)Sebagai contoh kempen Jiran Sepakat Membawa Berkat diadakan di setiap taman perumahan.(AS) Oleh itu  (ISI +ARAH + TEMA) kempen yang disertai oleh anggota keluarga mampu memupuk amalan kejiranan dalam diri anak-anak.
            Akhirul kalam, . isu semangat kejiranan kerap menjadi bualan dalam kalangan masyarakat di negara ini.(Harapan)Semoga semangat kejiranan yang tersemai dapat memacu kemajuan Malaysia pada masa akan datang(Pandangan)Sememangnya  masyarakat Malaysia tidak menyedari akan kepentingan jiran dalam kehidupan mereka.(Cadangan)Oleh itu kita perlu bersinergi dengan semua pihak untuk memperkasakan semangat kejiranan dalam diri kita.Sekiranya rakyat Malaysia menghargai jiran maka hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu 1 Malaysia akan tercapai.

........................................................................................................................................................................