TEMA : KEJAYAAN MURID DALAM PELAJARAN

CONTOH BAHAGIAN PENDAHULUAN

TEMA : KEJAYAAN MURID DALAM PELAJARAN
ARAH : FAKTOR 

          Dasawarsa ini, isu kejayaan murid dalam pelajaran sering menjadi polemik dalam kalangan masyarakat marhaen di negara kita. Dari segi konsepsinya, pelajaran boleh ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh pelajar untuk melayakkan diri mereka ke menara gading. Hal ini demikian kerana, kejayaan merupakan satu pencapaian yang boleh mereformasikan seluruh kehidupan mereka. Natijahnya, pencapaian dalam pelajaran boleh mengangkasakan martabat keluarga dan sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat. Menurut William Shakespear, kejayaan dicapai oleh murid setelah mereka berusaha dengan gigih. Oleh itu, faktor-faktor kejayaan murid dalam pelajaran seyogia dititikberatkan oleh masyarakat untuk melahirkan generasi muda yang pintar pada peringkat jagatraya.
(Oleh : Wafa, SMK Beserah, Kuantan)