KARANGAN PELAJAR 5 S (SEMANGAT PERPADUAN)

Tajuk :

Langkah-langkah untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat lebih berkesan sekiranya dimulakan dari rumah.

Bincangkan peranan yang dapat dimainkan oleh ibu bapa dalam usaha menyemai semangat perpaduan yang jitu dalam diri anak-anak

Contoh jawapan bahagian pendahuluan (Nor Akidah bt Abdul Hamid 5 s)

Marcapada,semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia sudah semakin luntur. Dari segi konsepsinya, semangat perpaduan boleh ditakrifkan sebagai kerjasama antara satu sama lain tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Semangat perpaduan sememangnya cukup penting dalam mendepani dunia yang semakin mencabar pada hari ini sehinggakan masyarakat lebih suka membuat hal sendiri. Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu, bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Menurut Tun Abdullah Ahmad Badawi, untuk mewujudkan masyarakat Hadhari, perpaduan antara kaum harus dipupuk terlebih dahulu pada peringkat akar umbi. Oleh itu, ibu bapa mestilah menyemai semangat perpaduan dalam diri anak-anak supaya mereka menyedari kepentingan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat dalam konteks Satu Malaysia.

Contoh jawapan pelajar bahagian isi (Zuhaima Yunos 5 s)

Antara peranan ibu bapa ialah menjadi suri teladan kepada anak-anak melalui hubungan mereka dengan jiran tetangga. Hal ini demikian, kerana ibu bapa memberi pengaruh yang kuat terhadap sikap anak-anak mereka. Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu yang menyatakan, anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapalah yang mencorakkannya. Selain itu, tingkah laku ibu bapa merupakan elemen didikan tidak formal bagi mengukuhkan sikap positif dalam diri anak-anak. Menurut Datuk Dr. Fadzillah Kamsah, sebanyak 70 peratus masalah sosial dalam kalangan remaja berpunca daripada suri teladan tidak baik yang dipamerkan oleh ibu bapa di rumah. Di samping itu, ibu bapa boleh menunjukan nilai perpaduan dengan jiran tetangga melalui amalan ziarah , tolong-menolong,bertoleransi dan menjaga kepentingan jiran. Sekiranya, ibu bapa berjaya menunjukkan suri teladan yang baik kepada anak-anak maka hubungan antara jiran yang jauh mampu dirapatkan dan hubungan jiran yang rapat mampu dikukuhkan.

* suri teladan (role model)

Contoh jawapan pelajar bahagian kesimpulan (Nor Salwati bt Marzuki 5s)

Sebagai akhir kalam, perpaduan kaum di Malaysia amat penting dalam membina impian masa depan yang gemilang, Semoga, ibu bapa tidak memandang enteng keperluan semangat perpaduan dalam jiwa anak-anak. Sesungguhnya, generasi yang berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu perlu dijana untuk melahirkan pemimpin pelapis pada masa akan datang. Sememangnya, perpaduan perlu menjadi cerucuk utama pembangunan sesebuah negara. Oleh itu, kita perlu mengorak langkah dengan memberi sokongan dan dokongan kepada ibu bapa dalam usaha pembentukan masyarakat sakinah. Sekiranya, semua pihak bersinergi dalam mewujudkan perpaduan kaum nescaya segala impian akan terealisasi.