MENULIS KESIMPULAN

Perkara asas yang perlu ada pada pelajar semasa menulis bahagian kesimpulan ialah;

i. Mengetahui elemen asas kesimpulan seperti
pandangan, cadangan dan harapan .
ii. Pandangan perlu bermula dengan (Sememangnya...)
iii. Harapan perlu bermula dengan (Semoga...)
iv. Cadangan perlu bermula dengan ( Oleh itu,
kita perlu...
)