TEKNIK MUDAH PERENGGAN

TMP : ALTERNATIF BAGI PELAJAR SEDERHANA DAN POTENSI

TMP sebagai alternatif pelajar sederhana dan potensi dibentangkan dalam Pertandingan Inovasi Guru Kategori Individu Menengah Pahang 2009. Memperoleh tempat ketiga Negeri Pahang 2009 dan tempat kedua Sempena Hari Guru Daerah Kuantan 2009.


A. STRUKTUR SETIAP PERENGGAN


A1 =Idea utama
A2 = Huraian
A3 = Huraian
A4 = Data, contoh, statistik, pendapat, peribahasa, ungkapan menarik
A5 = Kesimpulan perenggan

* A ialah ayat


B. PANDUAN PERMULAAN PERENGGAN PENDAHULUAN


Pelajar memulakan karangan dengan kata / frasa berikut ;
Akhir-akhir ini,......
Kebelakangan ini,......
Belakangan ini,......
Mayapada,.............
Marcapada,...........

Dasawarsa ini,.....
Dalam mengejar era modenisasi.......


C. PANDUAN MEMULAKAN PERENGGAN IDEA


Mulakan ayat idea utama dengan kata arah soalan seperti berikut;
Punca/cara / usaha / kepentingan yang perlu diperhalusi ialah,.....................

D. PANDUAN MENULIS KESIMPULAN / PENUTUP KARANGAN


Mulakan ayat kesimpulan dengan kata berikut;
Kesimpulannya,.....
Secara tuntas,.........
Sebagai akhir kalam,.......

Akhirul kalamnya,.....
Konklusinya,............
Sebagai intiha,..........


E. KONSEP ASAS YANG PERLU DIKETAHUI PELAJAR


Tema = isu dalam soalan
Ayat Arah = ayat yang menjurus kepada kehendak soalan
Ayat Huraian = ayat yang menghurai idea
Ayat Contoh = ayat yang menyatakan contoh(dimulakan dengan Menurut ...atau Sebagai contoh,..)berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar tanpa merujuk bahan / maklumat yang betul
Ayat Simpul = Ayat yang menggabungkan harapan , pandangan dan cadangan terhadap isu


F. PROSEDUR PELAKSANAAN
OLEH GURU DI SEKOLAH

1. Guru menjelaskan secara ringkas perkara A,B,C,D dan E
2. Guru mengedarkan bahan modul latihan bahagian pendahuluan,isi dan kesimpulan kepada pelajar.
3. Guru memudah cara dan membimbing pelajar bermula ayat 1 hingga ayat 5 bahagian pendahuluan, diikuti bahagian isi dan bahagian kesimpulan.
4. Guru perlu memastikan pelajar menulis ayat demi ayat bersama-sama. Jika ada pelajar yang masih belum menghabiskan ayat sebelumnya, guru perlu memastikan pelajar tersebut menulis sebelum memulakan ayat seterusnya.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.