KERTAS 1 BM SPM PEPERIKSAAN PERCUBAAN MELAKA 2009

BAHAGIAN A 
Langkah-langkah mengurangkan kadar kemalangan jalan raya

BAHAGIAN B

1. Program motivasi yang dianjurkan oleh pihak sekolah atau pihak luar semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar hari ini sebagai persediaan mereka sebelum menduduki peperiksaan.
Jelaskan kebaikan-kebaikan program motivasi kepada pelajar.

2. Kegilaan terhadap pelbagai program televisyen realiti mengakibatkan tumpuan dalam bidang pelajaran anak-anak terabai.
Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam usaha mengawal kecenderungan anak-anak terhadap program televisyen realiti ini.

3. Di Malaysia, nasib golongan istimewa atau lebih dikenali sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) turut mendapat perhatian serius dan pembelaan daripada pihak kerajaan dan masyarakat yang amat prihatin terhadap golongan tersebut.
Tulis sebuah rencana tentang usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan tersebut.

4. Negara kita telah berjaya merapatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar melalui bahasa, kebudayaan, dan sistem pendidikan yang sistematik.
Ulaskan pernyataan tersebut.

5. Persatuan Bahasa Melayu dan Kebudayaan sekolah anda telah menganjurkan satu Program Penghayatan Sastera di peringkat daerah. Pelbagai aktiviti termasuk bengkel penulisan, deklamasi sajak, dan lakonan diadakan.
Sebagai peserta, huraikan faedah-faedah yang anda peroleh sepanjang menyertai program tersebut.

Sumber : JPN Melaka