SOALAN PILIHAN SPM KERTAS 1

1. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk amalan berjimat cermat dalam diri anak-anak.
Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa dalam memupuk amalan ini (N.Sembilan)

2. Sempena Bulan Patriotisme, Persatuan Sejarah sekolah anda telah mengadakan pertandingan syarahan. Tajuk syarahan itu ialah Kepentingan Menjaga dan Memulihara Bangunan Bersejarah. Anda berminat untuk menyertai pertandingan tersebut. Sediakan teks syarahan anda selengkapnya. (N.Sembilan)

3. Semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat hari ini dikatakan kian luntur. Jelaskan tindakan yang dapat diambil oleh pelbagai pelbagai pihak untuk memupuk semangat kejiranan. (Perak)

4.Dunia remaja sering terdedah kepada pelbagai gejala sosial. Bincangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh remaja untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala sosial. (Johor)