KOLEKSI KOSA KATA

1. AMSAL
Maksudnya : seperti / umpama

2. HAM
Maksudnya ; daging paha babi yang dimasinkan

3. HAMBUR
Maksudnya : bertaburan merata-rata

4. HASANAH
Maksudnya: baik, cantik, elok

5. HAUL
Maksudnya : genap setahun

6. HEDONISME
Maksudnya : pegangan hidup yang mementingkan keseronokan

7. HEGEMONI
Maksudnya: Pengaruh sesebuah negara atas negara-negara lain
Contoh ayat : Pelbagai undang-undang digubal untuk melengkapkan hegemoni penjajah terhadap rakyat pribumi

8. MENGHONGGAR
Maksudnya : menggoncang, menggoyang

9. HONORARIUM
Maksudnya : sagu hati yang dibayar sebagai membalas jasa

10. HUKAMA
Maksudnya : kaum cerdik pandai(cendekiawan)

11. MENGIAKAN
Maksudnya : mengatakan ia (terhadap sesuatu)

12. IFTITAH
Maksudnya : Pembukaan, permulaan'

13. IHTIFAL
Maksudnya :perayaan, perjumpaan besar (untuk merayakan ulang tahun sekolah dll)

14. IHSANAT
Maksudnya : kebaikan, kebajikan

15. IKHTISAR
Maksudnya : ringkasan , sinopsis

16. IKTISAB
Maksudnya: untung, usaha untuk mendapatkan untung

17. ILUSIF
Maksudnya: sesuatu (idea, objek)yang bersifat khayalan

18. AKHIRUL KALAM
Maksudnya: sebagai penutup, akhirnya