TEMA RAMALAN MODUL HALUS TERENGGANU 2009

1. Faedah menyertai kegiatan kokurikulum
2.Usaha-usaha untuk memperoleh kecemerlangan akademik
3.Amalan gaya hidup sihat
4. Peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak
5. Keunikan dan potensi industri pelancongan di Malaysia yang menggalakkan kemajuan industri pelancongan
6.Faktor yang menjadikan Malaysia sebagai tumpuan pendatang asing yang ingin mencari kehidupan baru
7.Langkah-langkah memajukan industri pelancongan
8. Kepentingan industri pelancongan