LATIHAN MENGENAL PASTI TEMA DAN ARAH SOALAN


TEMA DAN ARAH SOALAN
Latihan  1

Nyatakan tema dan arah soalan tajuk karangan di bawah.

Kegilaan terhadap pelbagai program televisyen realiti mengakibatkan tumpuan dalam bidang pelajaran anak-anak terabai.

Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam usaha mengawal kecenderungan anak-anak terhadap program televisyen realiti ini.

Tema                : ................................................................................................................


Arah soalan      ; ................................................................................................................

Latihan 2

Nyatakan tema dan arah soalan tajuk karangan di bawah.


Di Malaysia, nasib golongan istimewa atau lebih dikenali sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) turut mendapat perhatian serius dan pembelaan daripada pihak kerajaan dan masyarakat yang amat prihatin terhadap golongan tersebut.

Tulis sebuah rencana tentang usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan tersebut.

Tema                : ................................................................................................................


Arah soalan      ; ................................................................................................................


Latihan 3

Nyatakan tema dan arah soalan tajuk karangan di bawah.


Negara kita telah berjaya merapatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar melalui bahasa, kebudayaan, dan sistem pendidikan yang sistematik.

Ulaskan pernyataan tersebut

Tema                : ................................................................................................................

Arah soalan      ; ................................................................................................................