KARANGAN DIMENSI KELUARGA

Tulisan Asha SMK Semambu.
Otak yang cerdas lahir daripada badan yang sihat. Oleh itu, generasi kini perlu dididik untuk mengamalkan budaya hidup sihat.
Bincangkan peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka mengamalkan gaya hidup sihat.

Contoh bahagian pendahuluan:
    Mayapada budaya hidup sihat perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat terutamanya anak-anak di negara ini. Dari segi konsepsinya, gaya hidup sihat boleh diikhtisarkan sebagai amalan pemakanan dan gaya hidup yang perlu  diamalkan agar kita dapat hidup secara baik dan terarah. Izharnya, gaya hidup sihat perlu diamalkan oleh setiap insan supaya badan mereka cergas dan otak menjadi cerdas. Menurut Datuk Dr Hj Fadzillah kamsah, gaya hidup sihat perlu dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa dalam memastikan kelangsungan hidup yang sihat, berkat dan harmonis. Oleh itu, ibu bapa perlu bersinergi dalam menjadikan gaya hidup sihat sebagai amalan keluarga sakinah.

Perhatikan binaan ayat dalam perenggan di atas dan bandingkan dengan struktur ayat dalam TMP seperti di bawah :

Ayat 1 Ayat penyataan tema(mayapada,marcapada…..)
Ayat 2 Definisi tema(Dari segi konsepsinya.....)
Ayat 3 Ayat rangsangan (mengapa/bagaimana/siapa)
Ayat 4 Ayat contoh / tokoh(Menurut......)
Ayat 5 Ayat arah soalan(Oleh itu,....(arah soalan)