SOALAN JUJ 2010 SET 1 (Bahagian B)


Bahagian B

[Masa dicadangkan :  1 jam 30 minit]

[100 markah]


Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan.


1          Rakan sebaya berperanan menjana kecemerlangan  pelajar.

Bincangkan.


2          Otak yang cerdas lahir daripada badan yang sihat . Oleh itu, generasi  kini perlu dididik untuk menceburi bidang sukan.
           
            Bincangkan peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak bersukan.


3          Sektor pelancongan mampu memacu  pertumbuhan ekonomi negara.

Tulis   sebuah   rencana    tentang   langkah-langkah   yang  boleh diambil   oleh                   pelbagai pihak untuk memajukan sektor tersebut.

.

4          Hubungan diplomatik dengan negara-negara serantau dan antarabangsa adalah amat penting.

            Ulaskan pendapat anda tentang kepentingan Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik.5          Masyarakat  Melayu sering menggunakan peribahasa sediakan payung sebelum hujan untuk memberikan peringatan kepada sesiapa sahaja  agar sentiasa bersiap sedia.

Tuliskan kepentingan peribahasa ini kepada masyarakat.KERTAS SOALAN TAMAT