TEMA POPULAR 2010

1.  Tema   :  Semangat Kejiranan
     Arah    :  Langkah

2.  Tema   :  Gaya Hidup Sihat
     Arah    :  Peranan ibu bapa

3.  Tema   :  Disiplin
     Arah    :  Peranan ibu bapa

4.  Tema   :  Hubungan Kasih Sayang
     Arah    :  Peranan ibu bapa

5.  Tema   :  Riadah dan Rekreasi
      Arah   :  Kebaikan

6.  Tema   :   Kehilangan Kanak-kanak
     Arah    :   Langkah mengatasi

7.  Tema   :   Keselamatan Kanak-kanak
     Arah    :   Peranan sekolah, ibu bapa dan masyarakat

8.  Tema   :   Bangunan Bersejarah
     Arah    :   Kepentingan menjaga dan Langkah memulihara

9.  Tema   :   Gejala Sosial / Lumba Haram
     Arah    :   Langkah-langkah mengatasi

10. Tema  :   Polisi Sekolah Selamat
      Arah   :   Usaha pihak sekolah

11. Tema  :   Jenayah Antarabangsa
       Arah  :   Kerjasama antara negara (Langkah)

12. Tema  :  Tabungan
      Arah   :   Faedah dan Usaha

13. Tema  :   Pelancongan (Inap Desa)
       Arah  :   Langkah-langkah meningkatkan

14. Tema  :   Penyakit Berjangkit
      Arah   :   Bentuk kerjasama antara negara (Langkah mengatasi)

15. Tema  :   Pengangkutan Awam
      Arah   :   Langkah memperkasa / Kepentingan

16. Tema  :   Membaca
      Arah   :   Cara menggalakkkan

17.  Tema :   Alat Komunikasi (Telefon Bimbit, Internet)
       Arah  :   Kesan

18. Tema  :   Perpaduan Kaum
      Arah   :   Peranan keluarga meningkatkan perpaduan kaum

19. Tema  :   Industri Kraftangan
       Arah  :   Langkah-langkah memperkasakan

20. Tema  :   Rancangan Televisyen Realiti
      Arah   :   Usaha ibu bapa mengawal kecenderungan menonton rancangan televisyen realiti